Kontrola kvality

Spôsob kontroly kvality a zabezpečenie dodržania času výstavby stavby zabezpečujeme prítomnosťou kvalifikovaného stavebného dozoru na stavbe, prácou kvalifikovaných pracovníkov, používaním certifikovaných materiálov a tiež spoluprácou so stavebným dozorom investora.

Technológie, ktoré používame sú osvedčené v praxi, ako aj materiály, ktoré sú podložené platnými certifikátmi. V prípade bližšieho záujmu sa obráťte na nás.

 

STN EN ISO 9001

 

STN EN ISO 14001