Hydro a špeciálne izolácie

– Izolácie proti vode

Realizujeme na strešných konštrukciách (napr. ploché strechy) a spodných stavbách (tlakové, proti vlhkosti)

Izolácie na strešných konštrukciách sú našou doménou!

Sme schopný tieto izolácie realizovať na najrozmanitejších strechách vrátane nosných a k tomu pridružených konštrukcií. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou neobvyklých požiadaviek a nárokov na takéto konštrukcie zo strany zákazníkov príp. projektantov.

– Izolácie proti ropným produktom a chemickým látkam

V najväčšej miere realizujeme v priemyselných prevádzkach, skladovacích priestoroch a pod. Ich návrh a realizácia sa posudzuje vzhľadom na širokospektrálny rozsah chemických látok pre každý prípad osobitne.

Druhy a typy materiálov používame podľa konkrétnych podmienok. Vašu pozornosť si dovoľujeme upriamiť na materiály, ktoré sa nám aj našim zákazníkom veľmi dobre osvedčili. Sú to najmä materiály od firmy NOVAGLASS a FLAG (Taliansko).

– Tepelné izolácie

Realizujeme vo všetkých častiach stavebných konštrukcií (fasády, podkrovia, podlahy, vnútorné povrhy a pod.), vrátane izolácie výrobných technológii, potrubí a pod.

Kedže táto oblasť má široký záber, technické riešenia a typy materiálov navrhujeme podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek zákazníkov. Sme ale schopný zabezpečiť na vysokej úrovni celý proces od návrhu cez realizáciu až po servis.

V zásade používame dva druhy materiálov

  • vyhotovené z izolačných dosiek
  • monolitické – polystyrénbetón

– Zvukové izolácie

– Protichemické izolácie