Sme Stavizol Pozemné stavby

NAŠU PRÁCU DEFINUJE KVALITA A INOVÁCIE

Zabezpečujeme všetky potrebné úkony, činnosti a služby vrátane poradenstva pre úspešnú realizáciu investičných plánov 


Stavebná činnosť

Priemyselné novostavby
Novostavby občianskej vybavenosti

Čítať viac

Servis, opravy

Realizácie a opravy strešných plášťov
Realizácie podláh

Čítať viac

Stavebné izolácie

Izolácie proti vode
Tepelné izolácie

Čítať viac

Priemyselné podlahy

Betónové podlahy
Ostatné podlahy

Čítať viac

Opláštenie budov

Lako-plastové plechy
Sendvičové panely

Čítať viac

O nás

Stavizol pozemné stavby

Spoločnosť bola pretransformovaná v roku 2020 zo spoločnosti Stavizol s.r.o., s prevzatím všetkých záväzkov, záruk a referencií. Na slovenskom stavebnom trhu úspešne existuje už od roku 1993.

Naším poslaním je realizácia pestrej palety stavebných prác, na ktoré sa špecializujeme od začiatku nášho pôsobenia na trhu. Tie v prevažnej miere zabezpečujeme vlastnými personálnymi kapacitami, bez nutnosti subdodávateľských prác. Aktuálne zamestnávame približne 100 stálych pracovníkov.

Čím sa odlišujeme od konkurencie? Okrem toho, že milujeme svoju prácu, disponujeme bohatými vedomosťami a skúsenosťami, sme aj držiteľmi niekoľkých platných, vysoko odborných certifikátov a osvedčení. Naším plusom je technické, materiálne a personálne zázemie, spĺňajúce najprísnejšie kritériá. Vaše zákazky sú u nás v tých najlepších rukách.

Kvalita je našou prioritou. Dosahujeme ju prítomnosťou skúseného stavebného dozoru na stavbe, prácou kvalifikovaných pracovníkov, používaním certifikovaných materiálov a spoluprácou so stavebným dozorom investora. Používané technológie sú osvedčené praxou, rovnako ako materiály podložené platnými certifikátmi.

Kvalita je našou prioritou

Používané technológie sú osvedčené praxou, rovnako ako materiály podložené platnými certifikátmi. V prípade bližšieho záujmu sa obráťte na nás.

STN EN ISO 9011

STN EN ISO 14001