VÚSCH

Kozí vŕšok

Dong Hee, Strešná koštrukcia

BD Hájik

Športový areál, Krásno nad Kysucou – Novostavba HSV – 2016

Chemosvit Fibrochem, a.s., Svit – Rekonštrukcia fasády Obj. 94 – 2016

Chemosvit, a.s., Svit – Rekonštrukcia fasády AB – 2016

Nemak, Žiar nad Hronom – Opláštenie – 2016

RŠKA Šamorín -Strecha – 2016

Autoprofit Čadca – Prístavba – 2015

Dialyzačné a nefrologické centrum, Banská Bystrica – Novostavba – 2015

Finchem, a.s., Svit – Rekonštrukcia Hotel Lopušná dolina – 2015

Iteco, s.r.o., Žilina – Novostavba výrobnej haly – 2015

Mercedes Benz, Martin – Opláštenie, strecha – 2015

Mobelix, Trenčín – Opláštenie, strecha – 2015

Peugeot, BMW, Banská Bystrica – Opláštenie – 2015

Poštová Banka, Malacky – Rekonštrukcia – 2015

Polyfunkčný objekt Čadca – 2015

Nové byty Štúrovo momentálne v realizácii

Peugeot Trnava – opláštenie 2005

Plasmet Vráble – opláštenie 2007

Nera Networks, Liptovský Hrádok, kompletná výstavba 2007-2008

Domtech Žilina, kompletná výstavba

Eltek Energy Slovakia, s.r.o., Liptovský Hrádok

Hypernova, Liptovský Mikuláš

Meander, Skipark Oravice

NN, Kysucké Nové Mesto

Dura Automotive

Ro Luna, knižnica

Unifarma Bojnice

Jednota Coop – spotrebné družstvo

Coca Cola – výrobný závod

KLF-ZVL Kysucke Nové Mesto

KORS, Karlová Ves

ZŤS Dubnica nad Váhom

COCA COLA Bratislava, objednávateľ VSC spol. s r.o., TECHBERG, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, INA KYSUCE, a.s., Kysucké Nové Mesto, Realizácia stánku rýchleho občerstvenia pri obchodnom dome Kaufland, KLF-ZVL, a.s. Kysucké Nové Mesto, KLF-KOVÁČŇA, a.s., Kysucké Nové Mesto, KINEX- KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, TOWER AUTOMOTIVE, a.s, Dostavba Monobloku Trstená, Kysucké pekárne, a.s., Čadca, Senické a skalické pekárne, a.s., Senica, OMNIA-ODBYT, a.s., DCP-Digital Content Production, s.r.o. Bratislava, 3 T, s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Mestská časť Bratislava, Karlova Ves, KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, ZAL-ZLIEVAREŇ AL, spol. s r.o., Dolvap s.r.o., GOLD-PACK, s.r.o., Výrobný závod Arvin Meritor, Kysucké Nové Mesto, Peugeot Citroen Trnava, Banská Bystrica, Chemosvit, a.s., Svit, Žilinská univerzita v Žiline, Campus Námestovo, Meander Skipark Oravice Faurecia Interior DCA Therm Vojenské Stavby, a.s. Obec Snežnica Strechy zrealizované v roku 2003 Materská škola na ul. Adámiho 11 v Bratislave, výmera 330,00 m2 Výrobný areál fy.Hella Bánovce nad Bebravou, výmera 8719 m2 ČSMP Slovnaft a.s., Brezová pod Bradlom, výmera 90,00 m2 Premac Bratislava, výmera cca 90,00 m2 Obchodné centrum HYPERNOVA BARDEJOV ČSMP Slovnaft a.s., Košice Nad Jazerom, výmera 150,00 m2 HYPERNOVA Liptovský Mikuláš, výmera 451,00 m2 Materská škola na ul. Ladislava Sáru v Bratislave, výmera 383,40 m2 Odbytový sklad CHEMOSVIT a.s., výmera cca 145 m2 Materská škola na ul. Kolískova v Bratislave, výmera cca 633,45 m2 Strešný plášť Administratívneho, školiaceho a ubytovacieho centra na Peknej ceste v Bratislave, výmera cca 1300,00 m2 Gymnázium Okružná 2469, Zvolen, výmera cca 567,00 m2 Strešný plášť Administratívneho, školiaceho a ubytovacieho centra, výmera striech cca 1235,00 m2 ČSMP Slovnaft, a.s., Hanušovce nad Topľov, výmera striech cca 103,00 m2 ČSMP Slovnaft, a.s., Hlohovec Jašter, výmera striech cca 105,00 m2 ZŠ Bilíková v Bratislave, výmera striech cca 530,20 m2 Školská jedáleň Snežnica, výmera strechy cca 440,50 m2 Požiarna stanica Poprad, výmera strechy cca 1059,90 m2 Materská škola na ul. Ľ. Fullu v Bratislave, výmera strechy cca 717,10 m2 CHEMOSVIT a.s., výmera strechy cca 211,33 m2 Trafostanica – kompres. stanica, CHEMOSVIT a.s., výmera cca 49,30 m2 Výrobná hala objekt SO-25 PUNCH NÁMESTOVO, výmera cca 12880,00 m2 KLF-ZVL KOVÁČŇA, a.s., výmera striech cca 1760,00 m2 Základná škola na ul. Karloveská 61 v Bratislave, výmera striech cca 393,10 m2 Zápustkáreň, KLF-ZVL KOVÁČŇA, a.s., výmera striech cca 854,15 m2 Tower Automotive Malacky – Hala Ťažká lisovňa, výmera striech cca 220,00 m2 ČSMP Slovnaft, a.s., Bytča, výmera striech cca 85,00 m2 Telocvičňa a spojovací kŕčok telocvične na ul. Karloveská 32, Bratislava, výmera striech cca 308,00m2 Materská škola na ul. Kolískova v Bratislave, výmera striech cca 106,00 m2 ČS Nižná na Orave, výmera striech cca 502,00 m2 Predajňa COOP Jednota Čadca – Žarec PJ, výmera striech cca 228,80 m2 Strechy zrealizované v roku 2004 Slovenské telekomunikácie, Žabí majer, Bratislava výmera 1018,00 m2 Strecha na objekte Lackovej ulici č. 4 ( Fara ) v Bratislave, výmera 239,00 m2 TOWER AUTOMOTIVE a.s. – Výrobná hala M4/48, výmera 2254,00 m2 Strecha na objekte MŠ ( služobný byt ) Fadruszova ul. 18 v Bratislave, výmera cca 78,20 m2 Campus Námestovo – Trafostanica, výmera cca 165,00 m2 SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom, výmera 868,45 m2 Zápustkáreň, Kaliareň , KLF-ZVL KOVÁČŇA, a.s, výmera 2069,00 m2 Nitra – rekonštrukcia ubytovne 3a , Vojenské stavby Bratislava, š.p., výmera 372,00 m2 Materská škola na ul. L. Sáru v Bratislave, výmera cca 292,94 m2 Materská škola na ul. Borská 4 v Bratislave, výmera cca 80,60 m2 KLF-ZVL KOVÁČŇA , KNM, výmera cca 1204,30 m2 Materská škola na ul. Fadruszova v Bratislave, výmera cca 546,28 m2 Slovenská sporiteľňa a.s., Nám. Ľ. Štúra, Žilina ZŠ Tilgnerova ul., výmera striech cca 1369,90 m2 Časť strechy a svetlík nad materiálovou loďou, KLF-ZVL KOVÁČŇA, a.s., výmera striech cca 3232,20 m2 Polyfunkčný a administratívný komplex – Bajkalská ulica, Bratislava, výmera striech cca 653,22 m2 Strechy zrealizované v roku 2005 Bel Ami, a.s. Oprava strešnývh plášťov, výmera 16 884 m2 Chemosvit, a.s., Oprava strešných plášťov, výmera 5 325 m2 Žilinská univerzita, Rekonštrukcia vstupnej terasy, výmera 704 m2 Vatter Slovakia, Oprava strešnývh plášťov, výmera 2 225 m2 Mestská časť Bratislava, Oprava hydroizolácie striech – ZŠ a Gymnázium, výmera 1 724 m2 Mestská časť Bratislava, Oprava terasy, výmera 1 332 m2 Novosedlík, s.r.o., Realizácia strešného plášťa, výmera 755,5 m2 Vojenské stavby, Oprava plochej strechy, výmera 1 070 m2 Novadach, s.r.o., Campus IV. Etapa, realizácia strešného plášťa, výmera 26 651 m2 Opláštenie zrealizované v roku 2001 Opláštenie nadzemnej nádrže Sprinklery akcie Metro Košice, výmera 376,00 mDURA Automotive Stupava, výmera opláštenia cca 2400,00 m2 BEKAERT Sládkovičovoskladaný plášť, výmera 760 m2 sendvič Trimo, výmera 1295 m2 HOESCH, výmera 832 m2 Predĺženie skladu WZG spoločnosti INA KYSUCE, a.s., Kysucké Nové Mesto Výrobná hala GABOR Bánovce nad Bebravou, výmera opláštenia cca 2900,00 m2 DELHI Senica, výmera opláštenia cca 2521,00 m2 Opláštenie zrealizované v roku 2002 DURA Automotive Stupava Autocentrum Peugeot, Banská Bystrica, výmera cca 970 m2 Opláštenie zrealizované v roku 2005 Novosedlík, s.r.o., Realizácia obvodového plášťa, výmera 593 m2 Stamart Martin, Arvin Meritor, realizácia obvodového plášťa, výmera 2 218 m2 Podlahy zrealizované v roku 2002 Kysucké pekárne, a.s., Čadca ZAL-ZLIEVAREŇ AL, spol. s r.o. Kinex-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto Podlahy zrealizované v roku 2003 INA Kysuce a.s., Kysucké Nové Mesto Podlahy zrealizované v roku 2004 KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto Podlahy zrealizované v roku 2005 GGB Slovakia, s.r.o., Realizácia technologických jám KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto KINEX-KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto, úprava potrubia chladiacej emulzie Fasády zrealizované v roku 2000 Bytový dom na ul. Levárska č. 11 v Bratislave, 52 ks balkónov Bytový dom na ul. Kuklovská č. 1 v Bratislave, 52 ks balkónov Bytový dom na ul. Segnerova č. 2 v Bratislave, 52 ks balkónov Bytový dom na ul. Karloveská č. 6,8,10 v Bratislave, 35 ks balkónov Bytový dom na ul. Tilgnerova č. 1,3,5,7,9 v Bratislave, 56 ks balkónov Bytový dom na ul. Tilgnerova č. 11,13,15 v Bratislave, 56 ks balkónov Fasády zrealizované v roku 2001 Bytový dom na ul.Svidnícká 15-21 v Bratislave, 48 ks balkónov Fasády zrealizované v roku 2002 Bytový dom na ul. Púpavová 26 v Bratislave Bytový dom na ul. Hanulova 7 v Bratislave Fasády zrealizované v roku 2005 Vatter Slovakia, Oprava fasády HSV a PSV zrealizované v roku 2005 Senické a skalické pekárne, rekonštrukcia kancelárií, bufetu a vrátnice NN Slovaia, Guličkáreň 3. etapa, rekonštrukcia Faurecia, rekonštrukcia kancelárskych priestorov Obec Snežnica, ZŠ – stavebné úpravy a zateplenie Peter Fabuš – FABUŠ, prístupová komunikácia DCA THERM, Provizórne hradenie PLK VE Stamart Martin, Meander Skipark Oravice KLF-Energetika, Deliaca stena Stamart Martin, Realizácia komunikácie