Stavebné izolácie

Naše dlhoročné skúsenosti v stavebnom priemysle sú zárukou toho, že všetky Vaše požiadavky dokážeme zrealizovať.

V rámci stavebných izolácií ponúkame nasledovné služby:

  • Izolácie proti vode – Realizujeme na strešných konštrukciách (napr. ploché strechy) a spodných stavbách (tlakové, proti vlhkosti). Izolácie na strešných konštrukciách sú našou doménou! Sme schopný tieto izolácie realizovať na najrozmanitejších strechách vrátane nosných a k tomu pridružených konštrukcií. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou neobvyklých požiadaviek a nárokov na takéto konštrukcie zo strany zákazníkov príp. projektantov.
  • Tepelné izolácie – Realizujeme vo všetkých častiach stavebných konštrukcií (fasády, podkrovia, podlahy, vnútorné povrchy a pod.), vrátane izolácie výrobných technológii, potrubí a pod. Keďže táto oblasť má široký záber, technické riešenia a typy materiálov navrhujeme podľa konkrétnych podmienok a požiadaviek zákazníkov. Sme ale schopný zabezpečiť na vysokej úrovni celý proces od návrhu cez realizáciu až po servis. V zásade používame dva druhy materiálov: 1. vyhotovené z izolačných dosiek, 2. monolitické – polystyrén betón
  • Zvukové izolácie
  • Protichemické izolácie – V najväčšej miere realizujeme v priemyselných prevádzkach, skladovacích priestoroch a podobne. Ich návrh a realizácia sa posudzuje vzhľadom na širokospektrálny rozsah chemických látok pre každý prípad osobitne. Druhy a typy materiálov používame podľa konkrétnych podmienok. Vašu pozornosť si dovoľujeme upriamiť na materiály, ktoré sa nám aj našim zákazníkom veľmi dobre osvedčili. Sú to najmä materiály od firmy NOVAGLASS a FLAG (Taliansko).

Technologické procesy

Projekty z tejto kategórie